Til innholdet

DET ER MYE SOM SKAL FORBEREDES FØR SALG AV BOLIG, IKKE MINST SELVE BOLIGEN!

Fra zero til hero 

Akkurat nå er det kamp om de få boligene som er, men etterhvert som etterskjelvene av  endringer i boligloven roer seg, vil det jevne seg litt mer ut. Men uansett om du selger i hett eller rolig marked, må boligen forberedes godt for salg. Dette innebærer alt fra oppussing til boligstyling. Desto tidligere du starter med forberedelsene, jo bedre utgangspunkt har du for å øke betalingsviljen til kjøpere.  

De færreste selger en plettfri bolig - alle hjem har sine fordeler og ulemper, om det så er slitte lister, et gammelt bad eller utdatert fargevalg. Det er alltid rom for forbedringer, og dette kan ta en liten stund. Det er også å forvente at boligsalg vil ta noe lenger tid gitt de nye boligsalgsreglene og kravene stilt til den nye tilstandsrapporten. Start derfor tidlig, kartlegg boligens svakheter og legg en plan for forberedelsene. Det kan også være at den nye tilstandsrapporten avdekker flere skavanker enn du hadde forventet, noe som kan utløse et behov for ytterligere utbedringer. 

- Men før du setter i gang med oppussing og klargjøring av boligen før salg, kan det være lurt å ta en prat med en eiendomsmegler. Vi er jo kjent med de nye kravene, hva kjøpere ser etter og hva som kan jage dem vekk, forteller Tor Fredrik W Lindmann, eiendomsmegler i Z-eiendom. En verdivurdering og gjennomgang med megler vil gi deg god oversikt over boligens styrker og svakheter. 

Tor Fredrik W Lindmann. Eiendomsmegler hos Z-Eiendom AS

 

Hva kan du gjøre, og hva bør du gjøre?

Det er teknisk sett mye du kan gjøre - du kan jo totalrenovere hele boligen om du absolutt vil, men det er det neppe behov for. Selv eldre og slitne boliger kan selges uten større utbedringer - de selges da ganske enkelt som et “oppussingsobjekt”. Man må imidlertid forvente en prisantydning tilsvarende tilstanden på boligen. 

Det du derimot i alle tilfeller bør gjøre, er mindre estetiske løft - dette koster ikke mye, men kan potensielt ha en del å si for betalingsviljen til kjøpere. En overflate oppussing går ut på enkle og ukompliserte oppgaver man gjerne kan gjøre selv, for eksempel male, legge nye lister, bytte ut skapfronter, legge flis-på-flis og bytte ut lamper. 

En generell oppgradering, eller oppdatering, av boligens uttrykk kan ofte være gunstig. Har du et litt utdatert fargevalg i rommene, eller et veldig særpreget fargevalg, kan det være lurt å male til noe mer nøytralt. Benytt deg gjerne av trendfarger. Det er visse farger og nyanser som er særlig populære til enhver tid - ved å bruke disse fremstår boligens straks mer moderne og attraktiv. 

Oppussing lønner seg ikke alltid

Det er ganske trygt å regne med at en overflateoppussing vil gi fortjeneste ved salg - materialene er forholdsvis billige, og egeninnsats koster bare tid. I noen tilfeller kan det være lurt å gjøre litt mer arbeid for å gjøre boligen interessant for flere, men her burde man være forsiktig - det skal ikke så mye til for at man ikke tjener på oppussingen.

Større oppussingsarbeider som baderoms renovering eller utvendig arbeider, er sjeldent anbefalt i forbindelse med boligsalg. Dette fordi det er snakk om store, tidkrevende og dyre prosjekter. Ja, store prosjekter medfører stor verdiøkning, men hvorvidt den blir høy nok er høyst usikkert. Jo større investeringskostnad, desto større usikkerhet. I noen tilfeller kan imidlertid oppussing være nødvendig, for eksempel om du har et bad i såpass dårlig forfatning at risikoen for vannskader er stor på kort sikt. Det kan være utfordrende å selge en bolig med et slikt bad, og det er da verdt risikoen å tape penger.

Større oppussingsprosjekter er best å utføre for egen del i en bolig man vil bo i over lengre tid. Ikke bare vil dette forsikre utmerket tilstand på boligen, men det vil også tillate verdiøkningen å øke over tid, i takt med boligmarkedet, men den største verdien oppussing skaper, er kanskje gleden man får av å ha noe eget og nytt. Spar derfor større oppussingsarbeider til boligen du skal flytte inn i, og nøy deg med en lettere overflateoppussing av boligen du flytter ut av. 

Husk at boliger ikke lenger kan selges “som de er”!

Endringene i boligloven, og den nye tilstandsrapporten, sikrer at kjøper vil være godt kjent med hva som ligger under overflaten i boligen som ligger for salg. Når det er sagt, skal man uansett ikke undervurdere hvor mye utseende har å si, og hvor godt et pent ytre kan distrahere fra et mindre heldig indre.