Til innholdet

DRØMMER DU OM EN EKSTRA ETASJE?

Et påbygg kan gi deg de ekstra kvadratmeterne du ønsker deg, men det er ikke gjort i en håndvending

- Å bygge en etasje på huset er et stort, komplisert og kostbart prosjekt, men gevinsten er også stor. Etter påbygget er ferdigstilt, vinner du mer mer plass, en vesentlig verdiøkning på boligen og kanskje en utsikt du ikke hadde før, sier Lars Ole Wittingsrud, eiendomsmegler i Z-eiendom. 

Eiendomsmegler Lars Ole F Wittingsrud i Z-Eiendom AS

 

 

Når man bygger en ny etasje på et eksisterende bygg, kalles dette et påbygg. Det er viktig å ikke forveksle det med tilbygg, en utvidelse av grunnarealet, som i flere tilfeller ikke krever søknad til kommunen. Bygging av påbygg utløser alltid søknadsplikt fordi det er et svært komplekst. Hvis du har tenkt til å begi deg ut på et slikt prosjekt, er det et par ting du burde tenke på.

Tåler huset en ekstra etasje? 

En ekstra etasje vil utgjøre en betydelig belastning på den eksisterende konstruksjonen, og det er ikke gitt at huset er dimensjonert for å en ekstra etasje. fte må husets bærende konstruksjoner forsterkes, og jo svakere den opprinnelig konstruksjonen er, desto mer forsterkning kreves. 

 

- De fleste er ikke klar over hvorvidt  huset tåler et påbygg, og at endringer i etasjene under påbygget vil utgjøre en betydelig ekstrakostnad, sier Wittingsrud. For å ikke få en ubehagelig og dyr overraskelse senere, er det viktig å avklare husets bæreevne tidlig i prosessen.

Bad og kjøkken bør plasseres rett over hverandre

Foruten om bærekonstruksjon, er det lurt å tenke strategisk når det kommer til plassering av rommene i den nye etasjen. Her er det nemlig mye penger å spare på å plassere et bad rett over badet under, eller et kjøkken rett over kjøkkenet under. Dette er fordi det vil gjøre røropplegget enklere, og kostnadene til rørlegger blir derfor betydelig redusert. 

Lønner det seg å bygge en ny etasje før salg? 

Det er godt mulig å tjene penger på å bygge en ekstra etasje. Noen velger å bygge på huset før de skal selge, i et håp om å selge for en høyere pris. Da bør man isåfall ha i tankene at påbygg er et stort prosjekt, som krever både mye tid, penger og egeninnsats. For mange vil dette rett og slett være for omfattende å gjennomføre i forbindelse med salg. Når det er sagt, så kan man tjene gode penger på dette hvis man bor i et område med høye boligpriser. Da vil byggekostnaden per kvadratmeter for det nye arealet ofte være mindre enn kvadratmeterprisen ved salg. 

Bygg gjerne på vinteren!

Sist, men ikke minst; mange tror at påbygg på huset må gjennomføres når det ikke er snø og slaps. Dette stemmer ikke, og ofte kan det faktisk lønne seg å bygge på huset i vintersesongen. Snø kan være mindre utfordrende enn regn siden det forenkler arbeidet med å holde bygget tørt når taket er åpent. I tillegg har mange entreprenører mer ledig kapasitet på vinteren, som kan gjøre det lettere å finne riktig entreprenør til riktig pris. Sitter du med planer om å bygge på huset, er med andre ord nå en ypperlig tid for det.