Til innholdet

LYKKELIG INNFLYTTET MED NY SAMBOER ?

En samboeravtale er gunstig å ha uansett hvordan det går med samboerskapet

En samboeravtale vil gjøre samboerskapet mer oversiktlig for begge parter, og vil begrense ubehagelig konflikter om man skulle ende opp med å skille lag. Det er ille nok å skille lag om man ikke også skal slåss om hvem som får sofaen og hvem som har bidratt mest økonomisk.

- Vi håper alle at vi aldri kommer til å skille lag med kjæresten vi flytter inn med, men det er likevel et faktum at mange parforhold ikke varer evig. Derfor er det viktig å ha styr på verdier i en avtale, understreker Vegard Aadne i Z-eiendom.

Eiendomsmegler Vegard Aadne i Z-Eiendom AS

 

Men selv om man ender opp med en lykkelig slutt og aldri slår opp, er det fortsatt gunstig å ha en avtale på plass. Det gjør samboerskapet mer ryddig og sørger for at begge har god oversikt over verdier, eiendeler og gjeld. 

Ha styr på fordeling før det blir nødvendig

Om man en dag havner i et brudd, er det ikke en selvfølge at fordelingen av verdier og eiendeler vil gå problemfritt. Det er ofte sterke følelser involvert, og man blir opptatt av å ta vare på seg selv og egne interesser. Det er derfor viktig at man fordeler eiendeler og får en oversikt over økonomiske bidrag på et tidspunkt hvor dette kan gjennomføres på en praktisk og hensynsfull måte. 

Hva skal være med i samboeravtalen?

Samboeravtalen skal sørge for ordnede økonomiske forhold og må således inneholde en oversikt over verdier, gjeld og eiendeler. Den skal forsørge at det man brakte med inn i samboerskapet, blir med ut igjen. Eierandel skal oppgis i kontrakten. Dette vil si at dersom man bidrar ulikt ved kjøp av bolig, skal prosentandeler presiseres. Videre burde avtalen inneholde en inventarliste. Dette er en oversikt over eiendeler og hvem som eier hva. Husk at denne mest sannsynlig må oppdateres jevnlig etter hvert som man kjøper og eier mer sammen.

Det er også lurt å avtale på forhånd hvordan eiendeler og verdier skal fordeles ved brudd. Man kan også avtale at om man ikke blir enige, skal gjenstander selges og man fordeler gevinsten likt. En oversikt over hvem som er ansvarlig for hva i forbindelse med gjeld og forsikring er også viktig. 

Man finner enkelt mange gode maler til samboeravtaler på nett. Det er ingen offisielle krav til utforming, men begge parter bør undertegne før kopier fordeles mellom dere og en tredje person. 

Arv og samboerskap

Om man vil sikre seg at samboer ikke sitter igjen uten noen ting hvis man skulle falle fra, anbefales det å opprette et gjensidig testament. Som samboer har man færre rettigheter enn ektefeller i juridisk forstand. Samboerskap er en stadig mer populær samlivsform, men anerkjennes ikke på lik linje i lov som ekteskap. 

Et gjensidig testament er et testament skrevet sammen av to personer, og som går ut på at de to skal arve hverandre. Husk imidlertid at testamentet ikke opphører selv om dere går fra hverandre - det må tilbakekalles om det ikke skal gjelde lenger.