Til innholdet

Innbydende og praktisk del av tomannsbolig med 3 soverom og 2 bad! Flotte uteplasser og barnevennlig beliggenhet. ZOLGT

Magnes vei 18
Prisantydning 3 950 000 , -
Boligtype: Leilighet
P-ROM: 114
BRA: 122 m²
Soverom: 3
Byggeår: 1959
Tomtareal: 0 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Finn.no: Lokalområde

Tønsberg / Tolvsrød

Adresse

Magnes vei 18 3151 Tolvsrød

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Tolvsrød er et særdeles populært og barnevennlig boområde. Flotte friluftsarealer, deilige strender/badeplasser og Vallø Marina for å nevne noen fasiliteter i nærheten. Det er også gangavstand til skoler, barnehager, Slagenhallen, og Flint idrettsanlegg med flere fotballbaner, og flotte sandvolleybaner.

Gangavstand til Tolvsrødsenteret og Olsrød Park med alle sine sentrumsfasiliteter som dagligvare, treningssenter, post, lege, frisør, apotek og gode shoppingmuligheter. Flotte friområder rundt søndre Slagen kirke om man ønsker en avslappende fottur eller en herlig løpetur i skog og mark. Gode bussforbindelser inn til Tønsberg sentrum. Stille og rolig villastrøk - sentralt og fordelaktig med sjø og natur rett i nabolaget

Nærområdet

.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 1959

Bygninger og byggemåte

Halvpart av vertikaldelt tomannsbolig, oppført i trekonstruksjon over mur.

Innhold:

1.etg: Vindfang/entré, Trapperom, kjøkken, stue
2.eg.: Trappegang , Bad , Soverom , Soverom 2, Soverom 3.
U.etg: Trapperom , Kjellerstue, Bad, Bod.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Bodarealer i kjelleretasje er bygget om fra sekundærareal (S-rom) til boligareal (P-rom).

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Soverom: 3, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 114 kvm, Bruksareal: 122 kvm

1. Etasje: P-rom: 42
2. Etasje: P-rom 42
Kjeller: P-rom 30, S-rom 8

Standard

Gjennomgående pen halvpart av tomannsbolig som holder en normalt god standard. Her er det gjort flere oppgraderinger de siste årene, blant annet ny taktekking i 2013, skiftet ytterdør 2014, nytt bad i u.etg. i 2014, utvendig malt 2015, ny drenering rundt bolig samt etterisolering av grunnmur 2017 og nytt sikringsskap i 2017. Kjøkkeninnredningen er opprinnelig fra 1980 tallet, men det ble beslåtte fronter og byttet benkeplater i 2022 og kjøkkenventilator fra 2020 med avtrekk ut. Boligen har godt med lagringsplass, både på loftet, i bod i kjeller eller i bod i hagen. Her er det mange muligheter og god plass!

Oppsummerte tilstandsgrader - fra tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en utvidet teknisk rapport utarbeidet av en autorisert takstmann. Tilstandsrapporten gir en vurdering og beskrivelse av eiendommens byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendommen. Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven.

Det er opp til selger å avgjøre hvorvidt det skal innhentes slik rapport eller ikke ved salg av eiendom. Både tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven for denne eiendommen.

Sammendraget viser avvikene ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3). Se utdypende informasjon i tilstandsrapporten.

Boligen har tilstandsgrader oppsummert som følger;

- 11 stk tilstandsgrad 1 (TG1) - mindre eller moderate avvik.
- 7 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som ikke krever tiltak.
- 12 stk tilstandsgrad 2 (TG2) - avvik som kan kreve tiltak, se mer info nedenfor.
- 1 stk tilstandsgrad 3 (TG3) - store eller alvorlige avvik, se mer info nedenfor.

Elementer hvor TG-2 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer utover normal elde/slitasje/levetidsbetraktninger som kan kreve tiltak:

- Utvendig > Nedløp og beslag
- Utvendig > Veggkonstruksjon
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
- Utvendig > Vinduer
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
- Innvendig > Radon
- Innvendig > Innvendige trapper
- Innvendig > Innvendige dører
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg


Elementer hvor TG-3 tilstandsgrad er angitt som hovedvurdering, med kommentarer med kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid (evt. funksjonssvikt eller sammenbrudd):

- Våtrom > Generell > Bad

Oppvarming

Det er montert peisovn i stue. Forøvrig varmekabler på bad og gang i u.etg. Ellers elektrisk oppvarming.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Areal og eierform

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Stor, romslig hage med mange muligheter. Selger har fått tillatelse fra kommunen til å få innkjøring på andre siden av huset enn hva som er i dag.

Eier

Stian Lyngås

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan vedtatt 22.5.2019.

Kopi kan fås ved henvendelse til meglerkontoret.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest datert 21.01.1961. Kopi av denne kan fås ved henvendelse til meglerkontoret. At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Bodarealer i kjelleretasje er bygget om fra sekundærareal (S-rom) til boligareal (P-rom).

Prisantydning

3 950 000,-

Beregnet totalkostnad

3 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 97 000,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 106 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 056 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Gunnar Hilmar Sverrisson Formuesverdi : 755 865,- Sekundær formuesverdi : 2 721 114,-

Kommunale avgifter

Kr. 17 688 pr. år

Formuesverdi - tidligere omtalt som ligningsverdi

Ligningsverdi dersom eiendommen benyttes som primærbolig:755 865,-
Ligningsverdi dersom boligen benyttes som sekundærbolig: 2 721 114,-

Oppgitte beløp er innhentet fra Skatt sør og er senest kjente verdi som er pr. inntektsåret 2020.

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjons- eller odelsbelagt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Markedspakke (Kr.12 600) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.38 800) Servitutter (Kr.1 800) Tilrettelegging (Kr.16 950) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Kommunale opplysninger (Kr.3 700) Markedspakke utlegg (Kr.5 950) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Opplysninger fra forretningsfører (Kr.3 775) Totalt kr. (Kr.93 510)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd. til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Alle hvitevarer på kjøkken utenom kjøpeskap medfølger i handelen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Heftelser/ servitutter:

1959/502701-3/91  Best. om vann/kloakkledn.  15.09.1959 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelser om telefon- og elektriske ledninger
Med flere bestemmelser Overført fra: 3803-151/266
Gjelder denne registerenheten med flere


2001/16124-1/91  Forkjøpsrett  22.11.2001 
Rettighetshaver SAMEIERNE
Best. om disponering av tomten i flg. kart.
Kan ikke slettes uten sameiernes samtykke. Overført fra: 3803-151/266
Gjelder denne registerenheten med flere


2001/16617-2/91  Pantsettelseserklæring  30.11.2001 
BELØP: NOK 20.000
Panthaver:Sameiet  
Lnr: 5864997
Gjelder denne registerenheten med flere

2001/16617-4/91  Best om garasje/parkering  30.11.2001 
Best. om beyttelse av garasjeplass
Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata:

2001/16617-1/91  Seksjonering  30.11.2001 
opprettet seksjoner:
snr: 2
formål: Bolig
sameiebrøk: 140/280

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for å avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i FINN-annonsen for påmelding. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte senest 2 timer før annonsert visning, vil ikke bli avholdt.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

John Marius Eia Thollefsen (1)

Eiendomsmegler

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt John Marius Eia Thollefsen (1)

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?